Evangeliegemeente De Deur Capelle-Alexander

 

Website: www.dedeurcapellealexander.nl
Gebouw: Wisselspoor 6, 2908 AC Capelle aan den IJssel
Diensten: Zondag 11:00 uur en 18:00 uur, woensdag Midweekdienst 19:30 uur
Voorganger: Zachary Sitaram via telefoon 06-21405131
Informatie / Contact: via contactformulier op de website of telefonisch
Overige activiteiten:
 

2x per maand live muziek met live toneel/drama en/of filmavonden (zie website voor info)

 
Meerdere malen per jaar speciale diensten met evangelisten uit binnen en buitenland (zie website voor info)
 
1x per maand een regio gebonden of een nationale discipelschaptraining (zie website voor info)
 
4x per maand straatevangelisatie in verschillende buurtcentra
Nevenactiviteiten:
 

Bemiddeling bij schulden en fiscale vragen, coaching jongeren, armoedebestrijding, pastoraal advies

www.CapelseKerken.nl

Laatste wijziging: 3-may-21

webmaster@CapelseKerken.nl