WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN
THEMA: RECHT VOOR OGEN

Jaarlijks vindt er een Week van Gebed voor de eenheid van Christenen plaats. In 2019 is dat in de week van 20 januari tot 27 januari. Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië en haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en uitsluiting. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.
Ook in ons land ervaren we soms verdeeldheid in onze samenleving, aangewakkerd door radicaliserende groepen.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed - “Zoek het recht en niets dan het recht”- (Deuteronomium hoofdstuk 16 vers 10-20) volgt op een hoofdstuk waarin feesten het centrale thema is. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.
God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” (o.a. Deuteronomium 16 vers 14).
Het zou mooi zijn als we in deze geest samenwerken en solidair met elkaar kunnen zijn.

Daarom doen gelovigen van verschillende kerkgenootschappen en denominaties hier in Capelle in 2019 weer mee aan de week van gebed. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities zijn inspirerend en verfrissend.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed die er is voor iedereen, jong en oud. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Op zondag 20 januari wordt in de zondagsdienst stilgestaan bij de start van de gebedsweek. Vervolgens is er van maandag 21 tot en met zaterdag 26 januari telkens in een andere kerk een gebedsdienst van een half uur (van 19.30 tot 20.00 uur). Na afloop van de dienst wordt alle gelegenheid geboden elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten. De gebedsweek wordt afgesloten in een avonddienst op zondag 27 januari te houden in kerkgebouw Nieuw Apostolische kerk, aanvangende om 19.30 uur.

Voor de kinderen vanaf 4 jaar is er op zaterdag 19 januari 2019 om 15.00 uur een kindermiddag in de Ontmoetingskerk in Capelle Schollevaar (Zevensprong 4).
Voor de oudere jeugd (vanaf 14 jaar) is er eveneens op 19 januari ’s avonds een Praise en Prayer-Night van 19.30 tot 23.00 uur. De locatie is gelegen aan de Roerdomplaan 2.
Speciaal voor senioren is er op vrijdagmiddag 25 januari in de Vijverhof, Reigerlaan 251 ’s middags om 15.00 uur een gebedsdienst.

Zoals u ziet een ruim aanbod om op uw wijze mee te doen aan de gebedsweek. Bid u mee?

Informatie over de afzonderlijke kerken: www.capelsekerken.nl

 

Zaterdag 19 januari: Praise & Prayer Night voor jongeren.

Al enkele jaren wordt er speciaal voor jongeren op de zaterdag voor de gebedsweek een gebedsbijeenkomst georganiseerd. Dit jaar vindt de Praise & Prayer Night plaats in het gebouw van New Foundation in Christ Ministries, Roerdomplaan 4, aanvang 19:30 uur.

Het thema van dit jaar is 'recht voor ogen'. De organisatie is in handen van New Foundation in Christ Ministries.

Weeksluiting voor ouderen in de vijverhof: vrijdag 25 januari om 15:00 uur
In samenwerking met de geestelijk verzorger van de Vijverhof zal de wekelijkse weeksluiting aansluiten bij de gebedsdiensten voor de eenheid van christenen. Zou is er voor ouderen, die 's avonds niet meer op straat komen, de gelegenheid om een dienst bij te wonen. Overigens is iedereen bij de weeksluiting welkom!

Waar en wanneer?

Let op: in afwijking van vorige jaren beginnen de gebedsdiensten dit jaar om 19:30!

Za19/1: 15:00-16:00 u, kindermiddag, thema: "Oost-West"
Locatie: Ontmoetingskerk, Zevensprong 4

Za 20/1: Praise en Prayer Night, v.a. 19:30 - ca. 23:00 uur
Locatie: New Foundation in Christ, Roerdomplaan 4

Zo 20/1: Openingszondag in eigen kerk

Ma 21/1: Dorpskerk, Kerklaan 2, i.s.m. Gebed voor Capelle

Di 22/1: De Doorbraak, De Vallei 2

Wo 23/1: RK St. Paulus’ Bekering,  Merellaan 352, i.s.m. NGPMB

Do 24/1: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, De Voorhof, Bermweg 332

Vr 25/1, 15:00 uur: weeksluiting De Vijverhof, Reigerlaan 251, i.s.m. de Dorpskerk

Vr 25/1, 19:15 uur: Christengemeente Gods Huis, Stationsplein 20

Za 26/1: New Foundation in Christ, Roerdomplaan 4, i.s.m. De Hoeksteen

Zo 27/1:  Nieuw Apostolische kerk, Ben Goerionstraat 2, Rotterdam

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 en duren ongeveer een half uur, de slotbijeenkomst drie kwartier.

Collecte
Het collectedoel van dit jaar is Living Waters, geleid door Ronny Heyboer.
Informatie over dit project vindt u op http://www.heyboer.org/nl/

Voor meer info: www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl. Wie belangstelling heeft maar geen vervoer mag dat voorafgaand aan de week melden op: aanmelden@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Laatst gewijzigd: 23-dec-18