WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN

Week van Gebed 2021 zet de oproep van Jezus centraal: "Blijf in mijn liefde"


“Blijf in mijn liefde” is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Het thema "#blijfinmijnliefde"is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed. “In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt de projectleider bij MissieNederland.

Daarom worden de verschillende kerkgenootschappen en denominaties hier in Capelle in 2021 weer uitgenodigd mee te bidden in de week van gebed. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities zijn inspirerend en verfrissend. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Op zondag 17 januari wordt in de zondagsdienst van de verschillende kerken stilgestaan bij de start van de gebedsweek. Vervolgens is, vanwege het nog steeds aanwezige Coronavirus, besloten slechts drie gebedsbijeenkomsten te organiseren zonder deelnemers. De bijeenkomsten zijn te volgen via een livestream en duren ongeveer 30 minuten.

Zondag 17 januari - Dag 1 - Geroepen door God

11:15 uur Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord - Pastor Huub Flohr - Eucharistieviering met aandacht voor start van de gebedsweek
livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/517-Kerkelijk-Centrum-Open-Hof-Ommoord-te-Rotterdam

11:00 uur Christengemeente Gods Huis - Michel Bosman
livestream: https://youtu.be/pGm7NLXns8w

10:00 uur Dorpskerk - ds. C. Cluistra
luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/698-Protestantse-gem-te-Capelle-aan-den-IJssel---Dorpskerk
livestream: https://youtu.be/4bc2bXQAzZc

10:00 uur De Hoeksteen - Ds. Bart Starreveld
luisteren: http://stream146.kerkomroep.nl:8006/K21872

10:00 uur Schenkelkerk - ds. A.B. Vroomans uit Rijnsburg
luisteren: http://stream146.kerkomroep.nl:8006/K11444

Dinsdag 19 januari - Dag 3 - Eén lichaam vormen
19:30 uur vanuit Christengemeente Gods Huis, voorbereid door de Schenkelkerk,
livestream: https://youtu.be/K7JOYYsATtc

Donderdag 21 januari - Dag 5 - Veranderd door het Woord
19:30 uur vanuit kerkgebouw De Voorhof,
voorbereid door de RK parochie "St. Paulus' Bekering", het "Gebed voor Capelle" en de Christengemeente "Gods Huis"
livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/149-Gereformeerde-Kerken-vrijgemaakt-Capelle-ad-IJssel

Zondag 24 januari (afsluitende viering) om 19:30 uur
vanuit de Dorpskerk,
voorbereid door de Hervormde wijkgemeente "Dorpskerk", de Protestantse wijkgemeente "De Hoeksteen" en de Evangelische Kerk"De Doorbraak"
luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/698-Protestantse-gem-te-Capelle-aan-den-IJssel---Dorpskerk
livestream: https://youtu.be/_9QU0EqMw8c

In een gebedsboekje worden gebedsuggesties gegeven voor elke dag. Download het gebedsboekje hier.

Klik voor het gebedsboekje

Uiteraard gelden bij de samenkomsten de door het RIVM uitgevaardigde maatregelen.

Liturgische bloemschikking Week van gebed 2021

Thema: Blijf in mijn liefde

Een fietswiel is genomen als basis.
Het wiel stelt de wereld voor, omwikkeld met Thuja. Deze levensboom is altijd groen. Dit verwijst naar God die het leven geeft en het werk van Zijn handen niet los laat. De liefde van God staat centraal, uitgebeeld als drie rode rozen. De spaken lopen vanuit het middelpunt naar buiten toe, maar ook omgekeerd. Als we tot God naderen in gebed en dicht bij Hem zijn komen we ook dichter bij elkaar.
Vanuit het middelpunt, de liefde van God, ontvangen we kracht om de wereld in te gaan en daar getuige van Hem te zijn. Zo zal de grootheid van de Vader zichtbaar worden.
De wijnstok staat symbool voor de verbondenheid met Jezus. Hij belooft dat wie in Hem blijft veel vrucht zal dragen.


‘Wees één, zodat de wereld mag geloven!
Blijf in zijn liefde, ga de wereld in
en draag de vruchten van deze liefde’


Op vrijdag 15 januari is in de weeksluiting van De Vijverhof aandacht besteed aan het thema van de Gebedsweek.
Bekijk de weeksluiting hier: https://youtu.be/dYVQpiqEWBs

Collecte

De heer Kassem Taha heb ik gesproken. Ik heb hem verteld dat wij voor ons goed doel van dit jaar de Voedselbank Capelle hebben uitgekozen. Daar was hij erg blij mee.

Hij vertelde dat de Voedselbank Capelle nu 4 vaste uitgiftepunten heeft en zij zijn dankbaar dat die via de locaties van de kerken gaan. De Hoeksteen, de Ontmoetingskerk, de Schenkelkerk en de Oosterkerk. Incidenteel voor speciale acties de Pauluskerk en de Nieuwe Westerkerk.

Als enige voedselbank in Nederland geven zij aan de kinderen van armlastige gezinnen, wekelijks een pakketje met fruit, brood en wat snoep. Dit doen zij al 5 jaren. De waarde van zo'n pakketje is ongeveer € 5,00 Ook maken zij pakketjes voor ouderen, 65+.
Zij zij gestart met een project om jongeren positief te benaderen en te stimuleren. Zij geven hen een tegoedbon om zelf te besteden. En zo laten zij zien dat zij de jongeren niet zien als alleen maar raddraaiers, om zo hun negatieve imago te veranderen.

Fred Lachman, Gebed voor Capelle.

Meer informatie op website www.voedselbankcapelle.nl

Voor meer info: www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl.

Informatie over de afzonderlijke kerken: www.capelsekerken.nl

Laatst gewijzigd: 21-jan-21