Week van Gebed 2017:

‘Jouw hand, mijn glimlach’

MissieNederland en de Raad van Kerken hebben het thema en het beeldmerk van de volgende Week van Gebed om eenheid onder de christenen (15-22 januari 2017) bekendgemaakt. De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet.

’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden’, stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in een korte inleiding op het materiaal. Ze spreken de hoop uit, dat het materiaal zal helpen de kloof te slechten.
De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken: ‘We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’.

Het materiaal wordt internationaal uitgebracht door de Wereldraad en het Vaticaan. Een projectgroep in Nederland, die vanuit de Raad van Kerken geleid wordt door Geert van Dartel, heeft het materiaal vertaald en verder bewerkt zodat het geschikt is voor gebruik in Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen.

Juist in de Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de kerk: van rooms-katholiek tot protestant, van doopsgezind tot evangelisch, krijgt die eenheid handen en voeten, zegt Dorina Nauta, projectleider Week van Gebed bij MissieNederland.

(Tekst overgenomen van http://www.raadvankerken.nl/?b=3954)

Materiaal (alleen voor werkgroepleden)

Capelse kerken komen samen.

De gebedsweek is een gezamenlijk initiatief van MissieNederland, voorheen de Evangelische Alliantie, een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties en de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Ook in Capelle aan den IJssel geven we deze week vanuit een drietal voorbereidende vergaderingen vorm De kerken en groepen, die dit werk dragen, zijn: Gebed voor Capelle, PgC. De Hoeksteen, RK St. Paulus' Bekering, PgC. De Oosterkerk, PgC. Schenkelkerk, Evangelische Gemeente de Terp, De Vijverhof, PgC.  Dorpskerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, De Voorhof (Capelle-Noord en -Zuid/West), Noodgemeente Geredja Protestan Maluku Di Belanda (NGPMB), Nieuw-Apostolische Kerk en Christengemeente Gods Huis. Daarnaast is er ook een aantal kerken, die niet actief meedoen met de voorbereidingen, maar deze week wel actief promoten bij hun achterban.
De liturgie kent iedere avond vaste onderdelen naast de eigen inbreng van de ontvangende kerk. Na afloop van de avondbijeenkomsten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.

Na afloop van het gebed op 17 januari organiseert De Hoeksteen een z.g.n. “Komen + gaan” bijeenkomst. Een laagdrempelig inhoudelijk gesprek gelardeerd door ontmoeting en gezelligheid. Deelnemers aan de gebedsviering zijn hierbij ook welkom.

Informatie over de afzonderlijke kerken: www.capelsekerken.nl

Middag voor kinderen: zaterdag 14 januari

Op zaterdag 14 januari 2017 is in de Ontmoetingskerk van 15:00 tot 16:00 een kinderconcert voor kinderen vanaf 4 jaar t/m 12 jaar. Het bekende duo Marcel en Lydia Zimmer verzorgt een fantastische middag voor de kinderen. Informatie over Marcel en Lydia vind u op zijn website https://www.marcelenlydia.nl.

 

Zaterdag 14 januari: Prayer Night voor jongeren.

Al enkele jaren wordt er speciaal voor jongeren op de zaterdag voor de gebedsweek een gebedsbijeenkomst georganiseerd. Dit jaar vindt de Prayer Night plaats in het gebouw van Pinkstergemeente Kom en Zie aan Bermweg 280, aanvang 20:00 uur.

Het thema van dit jaar is 'Lost & Found'. De organisatie is in handen van de Nieuw-apostolische kerk. Zie ook: www.prayernight.nl

 

Weeksluiting voor ouderen in de vijverhof: vrijdag 20 januari om 15:00 uur
In samenwerking met de geestelijk verzorger van de Vijverhof zal de wekelijkse weeksluiting aansluiten bij de gebedsdiensten voor de eenheid van christenen. Zou is er voor ouderen, die 's avonds niet meer op straat komen, de gelegenheid om een dienst bij te wonen. Overigens is iedereen bij de weeksluiting welkom!

Waar en wanneer?

Zo 15/1:    Eén sterft voor allen - Openingszondag in eigen kerk

Ma 16/1:    Niet voor onszelf - Gebed voor Capelle
Locatie: Dorpskerk, Kerklaan 2

Di 17/1:    Geen oordeel meer - PgC. De Hoeksteen
Locatie:  Rivierweg 15
Aansluitend:  “Komen + gaan” bijeenkomst voor belangstellenden.

Wo 18/1:    Het oude is voorbij - RK St. Paulus’ Bekering en  PgC. De Oosterkerk
Locatie:  Merellaan 352

Do 19/1:    Alles wordt nieuw - PgC. Schenkelkerk en Evangelische Gemeente de Terp
Locatie:  Bermweg 29-b

Vr 20/1:    De relatie is hersteld - 15 uur: weeksluiting De Vijverhof i.s.m.   PgC.  Dorpskerk
Locatie:  Reigerlaan 251

19:15 uur:  Evangelische kerk de Doorbraak, De Vallei 2

Za 21/1:   Verzoening aan het werk - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Voorhof (Capelle-Noord en -Zuid/West) en NGPMB
Locatie: Bermweg 332

Zo 22/1:   Verzoening, de overtreffende trap - Christengemeente Gods Huis en Nieuw-Apostolische Kerk
Locatie: Ben Goerionstraat 2, Rotterdam (t.o. Metro Schenkel)
(slotavond: 19.15-20.00 uur)

Kinderen: za 14/1  15:00-16:00 u    Kinderconcert met Marcel en Lydia Zimmer
Ontmoetingskerk, Zevensprong 4

Jeugd: za 14/1  Prayer Night  v.a. 20.00 - ca. 23.00 u Thema: Lost & Found - Nieuw-Apostolische Kerk
 Locatie: Kom en Zie, Bermweg 280

Alle samenkomsten beginnen om 19.15 en duren ongeveer een half uur, de slotbijeenkomst drie kwartier.

Collecte
Tijdens de gebedsweek zal worden gecollecteerd voor een nader in te vullen doel.

Voor meer info: www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl. Wie belangstelling heeft maar geen vervoer mag dat voorafgaand aan de week melden op: aanmelden@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Week van Gebed 2014: ‘Is Christus dan verdeeld?'

Tijdens de gebedsweek voor de eenheid 2014 zijn tijdens de bijeenkomsten video-opnames gemaakt, waarvan een voortgaande compilatie elke avond werd vertoond. Het uiteindelijke resultaat geeft een uitstekende impressie van de vieringen.

Laatst gewijzigd: 7-jan-17